Uw algemene verkoopsvoorwaarden

Object

Deze voorwaarden zijn bedoeld om de modaliteiten van de levering van diensten Site localisation-1.com, hierna te noemen "de Service" en door Gebruiker Dienst gebruiksomstandigheden definiëren. De dienst bestaat uit de geo-locatie van mobiele telefoons door de gebruiker, is het alleen beschikbaar voor telefoons met behulp van smartphone-netwerken van het type Orange Frankrijk, SFR en hun partners.


 
Gebruik van de Site Service localisation-1.com neemt onvoorwaardelijke acceptatie en respect voor alle voorwaarden van deze Voorwaarden door het vakje aan te vinken "Ik heb gelezen en accepteer de algemene voorwaarden van de locatie-1" . Zij vormen dan ook een contract tussen de dienst en de Gebruiker.

In het geval dat de gebruiker niet wenst om alle of een deel van deze voorwaarden te aanvaarden, wordt gevraagd om het gebruik van de dienst af te zien.

Juridische kennisgeving

Localisation-1.com De site wordt uitgegeven door:


In behandeling

Definities

  • Gebruiker: de gebruiker is een persoon die de site of een van de op de Website aangeboden diensten gebruik maakt.

  • Gebruikers Inhoud: De term "User Content" betekent uitgezonden door de gebruiker in de verschillende secties van de site gegevens.

  • Gebruikersnaam: De term "identifier" bevat informatie die nodig is om een ​​gebruiker te identificeren op de site om toegang te krijgen tot de gebieden gereserveerd voor leden. In dit geval is het e-mailadres van de gebruiker.

  • Wachtwoord: Het "Password" is vertrouwelijke informatie, die de gebruiker geheim moeten houden, zodat, in combinatie met zijn ID te legitimeren. Het wachtwoord wordt per e-mail worden verzonden zodra bevestigd zijn e-mailadres.

  • Credit: Credits worden gebruikt om geolocaties voeren. 1 krediet = 1 geolocatie. Kredieten en hun tarieven zijn alleen beschikbaar localisation-1.com website.

Service Access

De dienst is alleen toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar en de Gebruiker hierbij dus ten minste 18 en juridische capaciteit voor het uitvoeren van de controle-diensten op de Site.


De gebruiker moet een persoonlijk account toegang tot de Services te openen. Bij het registreren, moet u in te voeren:

- Een geldig e-mail adres: Location-1 zal een verzoek tot registratie bevestigings e-mail met link te sturen;

- Zijn email: Eenmaal bevestigd het e-mailadres, zal de gebruiker zijn wachtwoord, die het zal gebruiken om in te loggen op hun rekening ontvangen. De e-mail-ID en zal worden gevraagd telkens wanneer u verbinding maakt met de localisation-1.com rekening.

De gebruiker gaat ermee akkoord om nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en op de hoogte van eventuele wijzigingen localisation-1.com.


Alle kosten met betrekking tot de toegang tot de dienst, of de kosten voor hardware, software of internettoegang zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de computer apparatuur en de toegang tot internet.

Sommige delen van de site zijn voorbehouden aan de leden na identificatie met hun ID (e-mailadres) en hun wachtwoord.

Localisation-1.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot de dienst te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan iedere gebruiker het niet respecteren van de gebruiksvoorwaarden. In dit geval zullen alle gekochte credits automatisch verloren zonder restitutie.

Localisation-1.com kan niet verantwoordelijk voor storing van het netwerk of de servers of een andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle die voorkomen of degraderen de toegang tot de dienst worden gehouden.

Localisation-1.com behoudt zich het recht te beëindigen, op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot alle of een deel van de Dienst in stand te houden, of op andere wijze, zonder onderbreking geen aanleiding tot enige verplichting of schadevergoeding.

Intellectueel eigendom

"Localisation-1.com" is een geregistreerd handelsmerk van Location-1. Elke ongeoorloofde reproductie, logo's en onderscheidende tekens vormt een inbreuk bestraft met strafrechtelijke sancties. De dader is onderhevig aan civiele en strafrechtelijke sancties, waaronder sancties als bedoeld in de artikelen L. 335,2 en 343,1 L. van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.


Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud hij online plaatst via de Service. Hij specifiek stemt ermee in dat deze gegevens niet waarschijnlijk dat de legitieme belangen van derden dan ook in gevaar brengen. Als zodanig, het zorgt Locatie-1 tegen alle aanspraken, die direct of indirect op basis van deze gegevens, die door iedereen kan worden ingesteld tegen Location-1. Hij verbindt er zich in het bijzonder tot de betaling van bedragen dan ook steunen, als gevolg van het gebruik van een derde partij tegen Locatie-1, met inbegrip van advocaatkosten en gerechtelijke kosten.

Locatie-1 behoudt zich het recht voor om enige of alle User Content op elk moment en om welke reden, zonder voorafgaande waarschuwing of rechtvaardiging te verwijderen. De gebruiker kan geen aanspraak maken op deze titel te maken.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie verzameld op de Site voor de opening van de rekening van de gebruiker en Contact Locatie-1 zijn voor Location-1.


Deze gegevens kunnen op locatie-1 worden overgedragen aan derden voor marketing doeleinden, onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst.

Locatie-1 mei zakelijke informatie eventueel doorgeven aan de gebruiker wanneer hij overeengekomen of wanneer de wetgeving machtigt het.

Locatie-1 kan ook algemene statistieken vast te stellen voor de raadpleging van de site, om de op de site aangeboden diensten te verbeteren.

In een gevoel van respect voor de privacy van haar gebruikers, Localization-1 is het ermee eens dat de inzameling en verwerking van persoonlijke informatie die op deze site uitgevoerd worden gemaakt volgens de wet Nr 78-17 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheid, de zogenaamde wet "en vrijheden". Als zodanig heeft de site localisation-1.com is verklaard CNIL onder het nummer 1743411.

In overeenstemming met artikel 34 van de "Data Protection" wet Localisation-1.com garandeert de gebruiker het recht zich te verzetten tegen, toegang en juiste persoonlijke gegevens over hem.

De gebruiker de mogelijkheid om dit recht gebruik heeft:

  • op de site, in de leden gebied;
  • via het contact formulier ter beschikking gesteld;

  • .direct e-mail naar het volgende adres: contact@localisation-1.com.

  • Locatie per post naar Postbus 34-33670 Sauve

Aansprakelijkheidsbeperking

Localisation-1.com De site biedt een dienst geolocatie mobiele telefoons.


Het wordt gebruikt door de localisation-1.com website van bronnen technologieën geacht betrouwbaar. Echter, kunnen locatie-1 niet instaan ​​voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Daarom heb locatie fouten geen enkele wijze deel te nemen onder de verantwoordelijkheid van locatie-1, in welke hoedanigheid dan ook en geen compensatie kon hem worden geëist.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik, met onderscheidingsvermogen en geest, informatie die op de site. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gebruik van de service en de locatie-1 is niet verantwoordelijk voor frauduleuze geolocatie, bij identiteitsdiefstal of andere misbruik van de dienst en in tegenstelling tot deze voorwaarden.

Daarnaast is de Gebruiker ermee akkoord te vrijwaren Locatie-1 voor alle nadelige gevolgen die direct of indirect verband houden met zijn gebruik van de Dienst.

Toegang tot de locatie-1 Service website vereist het gebruik van een ID en een wachtwoord. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker stemt ermee in om zijn wachtwoord geheim te houden en elke vorm niet bekend te maken in welke. Met behulp van zijn ID en zijn wachtwoord via het internet is op risico en gevaar van de gebruiker. Het is voor de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun gegevens te beschermen tegen aanvallen.

Locatie-1 is echter vastbesloten om alle nodige middelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de toegezonden gegevens te waarborgen implementeren. De gebruiker wordt geïnformeerd dat een of meer cookies, die geen persoonlijke informatie, op uw harde schijf kan worden geplaatst om de identificatie te waarborgen.

De gebruiker geeft het kennen van de beperkingen en restricties op het internet en als zodanig wordt erkend in het bijzonder de onmogelijkheid totaal garantie veilige gegevensuitwisseling. Locatie-1 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de overdracht van informatie, inclusief dat van zijn ID en / of wachtwoord, via de Dienst.

Locatie-1, kan in geen geval, met inachtneming van het toepasselijke recht, aansprakelijk voor schade en / of schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, of van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het niet beschikbaar zijn van de Dienst of elk gebruik van de dienst. De term "gebruik" moet worden opgevat in een brede zin, dat wil zeggen, het gebruik van de locatie dan ook, juridische of niet.

De Gebruiker stemt ermee in, in het algemeen, om te voldoen aan alle voorschriften die gelden in Frankrijk.

Evolutie van dit contract

Localisation-1 behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen van dit contract op elk moment wijzigen.


Het is dus aangeraden om regelmatig de meest recente versie van de gebruiker Voorwaarden www.localisation-1.com beschikbaar op de site te raadplegen.


Tarieven & Credits

Het gebruik van de dienst is via een systeem van credits: 1 credit = 1 geolocatie. Na registratie ontvangt de gebruiker een gratis krediet wordt automatisch geregistreerd op zijn rekening. Dit krediet wordt aangeboden door Locatie-1, zal het in geen geval een ruil, terugbetaling of andere claim met betrekking tot het gebruik van dit krediet.


Voor de volgende geo-lokalisatie, aanschaffen nieuwe kredieten nodig zullen zijn.

Credit control is uitsluitend online. De prijs van het krediet is afhankelijk van de gekochte hoeveelheid, het is 2 € tot 0,94 €. Tarieven zijn genoteerd in euro, btw, zijn ze niet onderworpen zijn aan herziening tijdens de geldigheidsduur ervan. U vindt onze verschillende opties in de credits te kopen pagina.

Verschillende betaalmethoden worden voorgesteld op de site.

Betalingen door de gebruiker met een creditcard of via een PayPal-account is niet uitgevoerd op de website, maar de site beveiligde betaling provider PayPal, waarop de gebruiker wordt automatisch doorgestuurd. De gebruikershandleiding creditcardnummer is niet bekend of behandeld door Locatie-1, maar alleen via Paypal aan de voorwaarden die zijn opgenomen op haar website: www.paypal.com.

Elke bestelling wordt definitief na ontvangst van betaling.

Credits onbeperkt geldig.

Termen van geolocaties

De gebruiker zal geen geolocatie toepassingen op mobiele telefoons gebruikt door volwassenen en minderjarigen, waarop hij het ouderlijk gezag.


Geotagging kan worden gedaan, omdat de telefoon gebruiker zijn toestemming bevestigt zonder terugtrekken.

De toestemming van de gsm-gebruiker te Geef de locatie wordt aangevraagd via SMS op eerste verzoek. Het moet reageren door het geven van hun toestemming. Zonder zijn toestemming, geotagging is onmogelijk.

De abonnee kan op elk moment zijn toestemming in te trekken. Geolocatie telefoon zal niet langer worden toegestaan.

Wanneer de gebruiker gebruik maakt van de dienst aan zijn minderjarig kind te vinden, in aanvulling op de klassieke toestemming, de gebruiker akkoord gaat met het kind dat op elk moment kan worden door middel van geolokalisatie Locatie-1 te informeren.

Het krediet wordt in rekening gebracht als geolocatie niet mogelijk is, om welke reden (weigering van de telefoon gebruiker, mobiele telefoon uitgeschakeld of uit het netwerk, geo geblokkeerd door de operator, enzovoort)

Geotagging werkt alleen op Orange of SFR-netwerk in Frankrijk. Dienovereenkomstig, als de mobiele telefoon in het buitenland geen specifieke positie krijgt. Mobiele telefoons gekoppeld aan andere netwerken kan niet worden geolokalisatie.

Hyperlinks

Localisation-1 biedt hyperlinks naar websites gepubliceerd en / of beheerd door derden, met inbegrip van haar betalingssysteem.


Voor zover geen controle wordt uitgeoefend over deze externe bronnen, de gebruiker erkent dat Locatie-1 neemt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze middelen, en kan niet verantwoordelijk voor de inhoud en worden gehouden werking van hun diensten.

Termijn en beëindiging

Het huidige contract wordt gesloten voor onbepaalde tijd van het gebruik van de Dienst door de Gebruiker.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De regels van het recht van toepassing is op de inhoud en data transmissies op en rond het terrein worden bepaald door de Franse wet. In geval van betwisting, die het onderwerp van een minnelijke schikking geweest, alleen de Franse rechtbanken de jurisdictie van het Hof van Beroep van Parijs bevoegd.